กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เรื่อง เตรียมตัวสหกิจศึกษาอย่างไรในต่างแดน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

เรื่อง เตรียมตัวสหกิจศึกษาอย่างไรในต่างแดน

สร้างสรรค์งาน โดย งานจัดการความรู้ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

FSI KM CoP Poster Horison copy

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?