คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัล การจัดการความรู้ระดับดี ประจำปี 2558

 

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน 

และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้“กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

  • รางวัลพิเศษ การจัดการความรู้ระดับดี รับเงินสด 1,000 บาท คือ

                    งานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Cert Good KM HEC 2558

DSC_0052-2-1024x683 (1)

DSC_0073-2-1024x683

ที่มา :  

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?