ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์

โครงการ KM HEC ปี 2557

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?