ขอแจ้งยกเลิก โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์

โครงการ KM HEC ปี 2557 ยกเลิก 2

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?