บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 1 – วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557) เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้

 

บทความ-KM-สัปดาห์ที่-1

 

 

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?