บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 2 : (1-30 April 2015) เรื่อง คุณค่าของชีวิตกับการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 2 : (1-30 April 2015)  

เรื่อง คุณค่าของชีวิตกับการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?