บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 1 : (1-31 March 2015) เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

บทความ KM รายเดือน : (1-31 March 2015)  

เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM รายเดือน March 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?