บทความ KM สัปดาห์ที่ 11 (19-23 May 2014) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 11 (19-23 May 2014)
เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 11 (19-23 May 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?