บทความ KM สัปดาห์ที่ 12 (26-30 May 2014) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 12 (26-30 May 2014)

เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 12 (26-30 May 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?