บทความ KM สัปดาห์ที่ 13 (2-6 June 2014) เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 1

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 13 (2-6 June 2014)

เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 1

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 13 (2-6 June 2014)

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?