บทความ KM สัปดาห์ที่ 14 (9-13 June 2014) เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 2

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 14 (9-13 June 2014)

เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 2

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 14 (9-13 June 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?