บทความ KM สัปดาห์ที่ 15 (16-20 June 2014) เรื่อง เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือยัง

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 15 (16-20 June 2014)

เรื่อง เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือยัง

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 15 (16-20 June 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?