บทความ KM สัปดาห์ที่ 16 (23-27 June 2014) เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 16 (23-27 June 2014)

เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 1

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 16 (23-27 June 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?