บทความ KM สัปดาห์ที่ 17 (1-4 July 2014) เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 2

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 17 (1-4 July 2014)

เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 2 

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 17 (1-4 July 2014) copy

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?