บทความ KM สัปดาห์ที่ 18 (7-11 July 2014) เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 18 (7-11 July 2014)

เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 1

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 18 (7-11 July 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?