บทความ KM สัปดาห์ที่ 26 (1-5 September 2014) เรื่อง มุมมองต่อแนวคิดการหมุนเกลียวการเรียนรู้

 

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 26 (1-5 September 2014)  

เรื่อง มุมมองต่อแนวคิดการหมุนเกลียวการเรียนรู้

 

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 26 (1-5 September 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?