บทความ KM สัปดาห์ที่ 27 (8-12 September 2014) เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 1

 

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 27 (8-12 September 2014)    

เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 1 

 

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 27 (8-12 September 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?