บทความ KM สัปดาห์ที่ 28 (15-19 September 2014) เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 2

บทความ KM สัปดาห์ที่ 28 (15-19 September 2014)    

เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 2

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 28 (15-19 September 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?