บทความ KM สัปดาห์ที่ 29 (22-30 September 2014) เรื่อง องค์ความรู้ดีๆ จากใจบุคลากรเกษียญของคณะฯ

บทความ KM สัปดาห์ที่ 29 (22-30 September 2014)    

เรื่อง องค์ความรู้ดีๆ จากใจบุคลากรเกษียญของคณะฯ

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 29 (22-26 September 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?