บทความ KM สัปดาห์ที่ 32 (13-17 October 2014) เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

บทความ KM สัปดาห์ที่ 32 (13-17 October 2014)  

เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 32 (13-17 October 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?