บทความ KM สัปดาห์ที่ 33 (20-24 October 2014) เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของสาขาวิชา ทฟ และ อฟ

บทความ KM สัปดาห์ที่ 33 (20-24 October 2014)  

เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของสาขาวิชา ทฟ และ อฟ

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 33 (20-24 October 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?