บทความ KM สัปดาห์ที่ 34 (27-31 October 2014) เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 34 (27-31 October 2014)  

เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 1

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 34 (27-31 October 2014) - 2

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?