บทความ KM สัปดาห์ที่ 35 (3-7 November 2014) เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 2

บทความ KM สัปดาห์ที่ 35 (3-7 November 2014)  

เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 2

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 35 (3-7 November 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?