บทความ KM สัปดาห์ที่ 36 (10-14 November 2014) เรื่อง การจัดการความรู้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์

บทความ KM สัปดาห์ที่ 36 (10-14 November 2014)  

เรื่อง การจัดการความรู้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 36 (10-14 November 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?