บทความ KM สัปดาห์ที่ 37 (17-21 November 2014) เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 37 (17-21 November 2014)  

เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 1

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 37 (17-21 November 2014)

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?