บทความ KM สัปดาห์ที่ 39 (1-5 December 2014) เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 39 (1-5 December 2014)  

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการจัดการความรู้

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 39 (1-5 December 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?