บทความ KM สัปดาห์ที่ 42 (22-31 December 2014) เรื่อง สกัดความรู้ : การเตรียมตัวสหกิจศึกษาในต่างแดน

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 42 (22-31 December 2014)  

เรื่อง สกัดความรู้ : การเตรียมตัวสหกิจศึกษาในต่างแดน

เรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 42 (22-26 December 2014)

 
เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?