บทความ KM สัปดาห์ที่ 45 (19-23 January 2015) เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 2

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 45 (19-23 January 2015)

เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 2

ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 45 (19-23 January 2015)

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?