บทความ KM สัปดาห์ที่ 46 (26-30 January 2015) เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 3

บทความ KM สัปดาห์ที่ 46 (26-30 January 2015)

เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 3

ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 46 (26-30 January 2015) copy

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?