บทความ KM สัปดาห์ที่ 48 (9-14 February 2015) เรื่อง การจัดการความรู้กับพหุวัฒนธรรม ASEAN ตอนที่ 2

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 48 (9-14 February 2015)  

เรื่อง การจัดการความรู้กับพหุวัฒนธรรม ASEAN ตอนที่ 2

ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 48 (9-14 February 2015)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?