บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 3 – ระหว่างวันที่ 10-14 มี.ค. 2557) เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 1

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?