บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 4 – ระหว่างวันที่ 24-28 มี.ค. 2557) เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 2

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 4 (24-28 March 2013) 1p

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?