บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 5 – ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. 2557) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 5 – ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. 2557) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 5 (1-5 April 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?