บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 9 – ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 9 – ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 9 (5-9 May 2014)

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?