บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 10 – ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 10 – ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2557) เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 10 (12-16 May 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?