บันทึกเรื่องเล่า : การใช้งานกระดาน RAZR Interactive Board วันพุธที่ 7 มกราคม 2558

บันทึกเรื่องเล่า กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ และชุมชนคนโชติเวช

เรื่อง การใช้งานกระดาน RAZR Interactive Board

วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้อง 2202 ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา 

3.-แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง แก้ไข 16 ม.ค 01

3.-แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง แก้ไข 16 ม.ค. 02

3.-แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง แก้ไข 16 ม.ค 03

ดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้ –>> การใช้งานกระดาน RAZR Interactive Board (7 ม.ค. 2558) 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?