บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Flip Classroom Model (ภาค 1)

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

อาจารย์ไตรถิกา  พิชิตเดช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

–>> Flip Classroom Model (ภาค 1)

           KM Finland Project ~~ Flipped Classroom (ภาค 1) กับการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน

หาข้อมูลทำการบ้าน #ฟินแลนด์โปรเจค #FinlandPedagogyProject เพิ่มเติม 😜

           Flipped Classroom – เป็นการสลับเอาการบ้านมาเป็นกิจกรรมในห้องเรียน และการเรียนทฤษฎีไปเป็นการบ้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 15 สัปดาห์จะไม่มีการบรรยายปกติ
:
เพราะอะไร และข้อดีมีอะไรบ้าง ?
– ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ต่างกัน สามารถทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้ หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมล่วงหน้าเพื่อ…….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> Flip Classroom Model (ภาค 1)

ที่มาภาพ : oupeltglobalblog.com

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?