::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง สิทธิบัตร & การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

::: บันทึกเรื่องเล่า :::

เรื่อง สิทธิบัตร & การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

คุณกิจ : คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?