ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพีธี

และ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.อธิปไตย โพแตง บรรยายเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์

ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา

 

ภาพบรรยากาศตามลิงค์นี้ครับ

ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์  วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?