ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

วันที่ 25 เมษายน 2557 วันสุดท้ายของโครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์

โดย ดร.อธิปไตย โพแตง บรรยายในหัวข้อ การจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา

 

ภาพบรรยากาศตามลิงค์นี้ครับ

ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์  วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?