สรุปขั้นตอนสำคัญในการนำ KM ไปใช้ในองค์กร (ตอนที่ 1)

 

 

KMI

แม้ว่า สคส. จะทำงานด้านนี้มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วก็ตาม แต่บทความที่เขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการนำ KM ไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นถือว่ามีน้อยมาก งานเขียนหรือบันทึก (บล็อก) ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของการเล่าประสบการณ์เป็นงานๆ ไป ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการนำ KM ไปใช้นั้นไม่สามารถลอกเลียนกันได้ เพราะแต่ละองค์กรนั้นล้วนแล้วมีบริบทที่แตกต่างกัน บางทีการเขียนสรุปออกมาเป็นขั้นตอนที่ตายตัวเพื่อนไปใช้ก่อผลร้ายมากกว่าผลดีก็ได้

อ่านต่อได้ –>> คลิกตรงนี้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สคส.

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?