บทความ KM สัปดาห์ที่ 43 (1-9 January 2015) เรื่อง การจัดการความรู้ในปีแพะทอง (Golden Goat Year)

บทความ KM สัปดาห์ที่ 43 (1-9 January 2015)

เรื่อง การจัดการความรู้ในปีแพะทอง (Golden Goat Year)

ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 43 (1-9 Jan 2015)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?