คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร “งานจัดการความรู้ระดับดี” ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร “งานจัดการความรู้ระดับดี” 

ในพิธีรับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี

doc20140924123825_001

 

10622929_711528785594369_4348526698484588254_n (1)

10175031_10202971574785727_3289960526010955080_n (1)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?