แบบสอบถาม บทความ KM รายสัปดาห์ ครั้งที่ 2 (3-7 มี.ค.2557) เรื่อง การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?