บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อคุณภาพในเชิงพาณิชย์

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อคุณภาพในเชิงพาณิชย์
คุณกิจ : น้อมจิตต์ สุธีบุตร ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง ชมพูนุช เผื่อนพิภพ และ ประชา พิจักขณา
คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานการจัดการความรู้)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?