บันทึกเรื่องเล่า (ชุมชนคนโชติเวช) : ทำ Content ให้ปังในยุค COVID-19

บันทึกเรื่องเล่า (ชุมชนคนโชติเวช) :
เรื่อง ทำ Content ให้ปังในยุค COVID-19
คุณกิจ : คุณแพรพลอย ลาภาโรจน์กิจ เจ้าของเพจ “ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน”

คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?