บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงก้อนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงก้อนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์

คุณกิจ : น้อมจิตต์ สุธีบุตร, ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง และ กิ่งกาญจน์ พิจักขณา

คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานจัดการความรู้)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?