บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง Education Disruption

บันทึกการเล่าเรื่อง
กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ
เรื่อง Education Disruption

คุณกิจ และคุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานการจัดการความรู้)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?