::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพ

::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ :::

แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพ

(คุณกิจ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ขวยเขิน)

(คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา)

https://issuu.com/narusornmangkornsila/docs/3.-_________________________________714dd2fa366e7f

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ : https://issuu.com/narusornmangkornsila/docs/3.-_________________________________714dd2fa366e7f

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?