บทคัดย่อ : การประยุกต์ชุดราตรีจากเสื้อกิโมโนด้วยผ้าไทย

บทคัดย่อ :

การประยุกต์ชุดราตรีจากเสื้อกิโมโนด้วยผ้าไทย

ผู้วิจัย : วชิรวดี เชิงสมอ และ ณัฐกชนันท์ หรุ่นกองทรัพย์

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?